Runakanlla Kipuy

Maypi sakirik saywapash

Rumiñahui kitika Pichincha Markamanta anti-kullasuyumanmi sakirin, Quito llaktamanta 20 chinikuta rishpa; 17°C chirikunukta charishkamanta ashtawan riksihka. 134.15 km allpata charin

SAYWAKUNA

CHINCHAYSUYU Quito kiti, Armenia wasikuna.
KULLASYUY Pasochoa urkushinallatak Mejía Kiti
KUNTISUYU Quito kiti
OESTE Quito kiti, San Pedro de Cuendina mayu
KUNTI-CHINKAYSUYU San Pedro del Tingo.

 KAPAKTUKUKKAMAY RAKIRIY

San Rafael 2 Km2
San Pedro de Taboada 4 km2
Sangolquí 49 Km2
Cotogchoa 34 Km2
Rumipamba 40 Km2

 

Kimsa kallarikunaka kiti kitillikunami shinallatak ishkay katikunaka llakta kitillikunam